Rendering av kontor
Futerra är en hållbarhetskommunikationsbyrå. De skapar kommunikation som gör hållbarhet så lockande att alla vill vara en del av den. I detta projekt har vi  jobbat fram ett förslag till deras kontor som speglar deras varumärke och vad de står för. Ett grupparbete tillsammans med Emma Larsson, Fredrik Sahlström och Simon Öreby. Utgångspunkten har varirt en tom kontorslokal med möjlighet för företaget att växa, från deras befintliga 9 till 100 medarbetare.
Möbelplan
Med hänsyn till hur fötetaget vill arbeta och framstå har vi skapat visualiseringar och ritningar över kontoret. Golv och takplan, möbelplan, belysningsplan, lös och fast ritad inredning är några av de dokument vi skapat för att kommunicera vårt förslag.
Golvplan
Väggar konferensrum
                                                                                                             Belysningsplan

You may also like

Back to Top